De senaste årens torka och brist på vatten, framförallt i Eksjö tätort, har fått kommunen att inse att tillgången på vatten är allt för sårbar. Nu tror sig Eksjö Energi, på uppdrag av kommunen, dock ha hittat den bästa lösningen på problemet. Att i framtiden använda Försjön som ytterligare reservvattentäkt.

– I dag är Norra Vixen vår enda reservvattentäkt, men när det inte fanns vatten där heller i fjol så fungerar ju inte systemet. Och med de klimatförändringar vi ser kommer det bli vattenbrist fler gånger framöver, förklarar Eksjö Energis VA-chef Torbjörn Johansson.

Ett säkerhetstänk

Utredningen man gjort i jakt på en ny vattentäkt har tagit hänsyn till bland annat geografisk närhet till Eksjö samt vattenkvalitet- och kvantitet.

– Med Försjön skulle vi få en helt oberoende källa som är helt avskild från Norra Vixen och Ränneslätt. Det är ett säkerhetstänk. Att alla tre skulle slås ut samtidigt är osannolikt, säger Johansson som också menar att ingreppet på Försjön inte skulle märkas mycket mer än att ”man vet om” att det är en vattentäkt.

Gräver ut Vixenån

En åtgärd som antagligen ligger närmare i tid är en utgrävning och rensning av ån mellan Norra och Södra Vixen för att även vid låga vattenstånd försäkra sig om att vattnet tar sig fram mellan dem.

– När vi hade så lite vatten förra året så rann det inte över från Södra till Norra Vixen vilket gjorde situationen ännu värre. Gräver vi ut ån skulle vi kunna använda hela vattenvolymen i både sjöarna.

Annons

En annan effekt av förändringarna i Hult skulle kunna vara att det lokala reningsverket försvinner.

Inget bestämt än

– Om vi gräver en ledning för vatten mellan Hult och Eksjö skulle vi eventuellt kunna samordna det så att vi även kan använda det för avlopp.

Förslagen är än så länge bara så kallade inriktningsbeslut.

– Och i ett väldigt inledande skede. Det här är väldigt långa processer. Men nu vet vi åt vilket håll vi vill arbeta, säger Johansson.