I höstas beslutade kommunstyrelsen att förskolan i Hult skulle utökas med en avdelning. Barnantalet på orten ökar och platsbehovet är stort. Förskolan har under en period lånat en del av Hultskolans lokaler till en tillfällig tredje avdelning.

Förskolan byggs ut

Annons

Men även skolan behöver mer lokaler på grund av samma anledning att elevtrycket ökar. Skolan får därför tillbaka sina utlånade lokaler samtidigt som förskolan byggs ut med en avdelning.

I höst ska allt vara klart.

Kommunfastigheter ansvarar för bygget. Utbyggnaden kommer att lösas genom att man köper in en volymbyggnad för förskoleavdelningen. Bolaget beräknar att kostnaden för projektet kommer att landa på fyra miljoner kronor. Förutom byggnaden ska vatten och el installeras, marken göras i ordning och det kommer också att bli mindre justeringar på gården runt den nya byggnaden.

Fyra miljoner

För att finansiera projektet begär Kommunfastigheter ett aktieägartillskott på fyra miljoner kronor från kommunen. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste möte att säga ja till finansieringsförslaget.

— Det som händer nu är att när hyresnivån ska beräknas för förskolan ska kommunfastigheter ta hänsyn till aktieägartillskottet, säger Joakim Lindström (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ärendet ska vidare till fullmäktige.