I Galaxen, på Storegårdsområdet, finns det i dag två förskolor och ett nattis. Arbetet med att göra i ordning den tredje förskolan Jupiter kan snart börja.

— Vi har fått in anbudet gällande renoveringen av Galaxen och den nästa avdelningen som är Jupiter. Den var budgeterad för tre miljoner kronor för ett par år sedan. Anbudet ligger nu på fem miljoner kronor. Det är med bestörtning vi tar det här beskedet, säger Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Nödvändig investering

Vid nämndens sammanträde beslutade man att det är en nödvändig investering för att kunna erbjuda full behovstäckning inom förskoleverksamheten. Trots att det överskrider budgeterat belopp.

Annons

— Det innebär att det här måste finansieras på kort tid. Det går vidare i rask takt till kommunstyrelsen för att se över möjligheterna att kunna finansiera. Vi ser det som en nödvändig investering trots att anbudet ligger som det gör, säger Knutsson.

Det är Ekfab, Eksjö kommunfastigheter, som har gjort anbuden och arbetat fram underlagen. Anledningen till att det har blivit dyrare jämfört med ett par år sedan säger Knutsson kan bero på att det har blivit en hetare bostads- och byggmarknad.

Helst klart till årsskiftet

Tanken är att arbetet med förskolan ska dra igång så snart som möjligt och helst vara klart till årsskiftet.

— Minst belastning har vi på förskolan i början av hösten, när skolan har tagit över en del av barnen och ungdomarna. Tyngst är det fram i maj och juni månad. Det blir mer och mer kritiskt ju längre in i våren vi kommer, om det skulle vara så att vi skjuter på besluten.

Kommunstyrelsen ska godkänna förslaget om att anta anbudet om byggnationen av förskolan Jupiter, trots att det överskrider budgeterat belopp.