Anebybon lämnade sitt medborgarförslag till kommunfullmäktige i höstas. Hon är själv bosatt utmed Svartån, på Nygatan. I likhet med många andra tar hon gärna båten för att komma ut på Anebysjön.

Eftersom området kring Svartån, främst sträckan mellan Svartån och Anebysjön, växer igen allt mer blir det dock allt svårare att transportera sig på den, menar Sophie Spånberger.

Hon har föreslagit att fastighetsägare utmed Svartån får utnyttja kommunens mark mellan tomt och ån, mot att de rensar sly och röjer gräs. Sophie Spånberger tycker också att kommunen kan göra en årlig skyddsrond och vid behov såga ner träd.

Kan bli svårt

Annons

Av svaret på medborgarförslaget, som ska klubbas av kommunfullmäktige, framgår att idéerna kan bli svåra att förverkliga. När det gäller slyröjning och övrig skötsel skulle kommunen få problem med arbetsmiljöansvaret och försäkringar om något skulle hända den som arbetar på kommunens mark.

Det påpekas också att den täta vegetationen är en mycket viktig del för djurlivet både på land och i vattnet.

Ett annat problem som förväntas uppstå är att marken mellan tomter och ån troligen blir väldigt välskött på vissa områden och att det kan resultera i att allmänheten inte vågar beträda den.

Att se över nedhängande träd utmed åkanten och nedfallna träd i ån anses vara en viktig uppgift för tekniska enheten, med tanke på framkomlighet för småbåtar och kanoter. Det kommer också att ske, står det i svaret.

Sophie Spånberger får till svar att hennes synpunkter och förslag kommer att finnas med som underlag i det kommande arbetet.