Det finns gott om kultur i Eksjö, men ont om bra scener när det kommer till konserter. Det menar en Eksjöbo som i ett medborgarförslag föreslår att Eksjö kommun utreder möjligheten att bygga ett nytt kulturhus i Eksjö. En utredning som Eksjö kommuns kulturchef Thomas Hanzén omedelbart tagit tag i.

— Vi behöver göra en grundlig behovsanalys för att se hur stort intresset för ett nytt kulturhus egentligen är, och vad man vill fylla det med, säger Hanzén.

Alla får tycka till

Grunden till utredningen läggs den 3 maj då kommunen anordnar en helkväll i Olsbergs arena för ändamålet. Lokala kulturföreningar och allmänheten är inbjudna för att diskutera frågan och göra sina röster hörda.

— Men det finns inga löften om att något ska byggas. Mötet är bara till för att se vilka behov som finns. Efter det får vi se vad utredningen kommer fram till och vad som händer, poängterar Hanzén.

Förslagsförfattaren menar vidare att akustiken i Olsbergs arena, som skulle vara ett allaktivitetshus, inte är bra för konserter och att läktaren inte är utformad på ett sätt som passar alla åldrar.