Eksjö energi har ansökt om att inrätta vattenskyddsområden i Eksjö. Områdena ska granskas innan Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut. Eksjö energi har tagit fram tekniskt underlag och förslag till föreskrifter för Ränneslätt samt Norra och Södra Vixen. Nu är de ute på remiss till början av oktober.

FAKTA: Vattenskyddsområde

Länsstyrelsen eller kommunen kan fastställa ett vattenskyddsområde för viktiga grundvatten..

FAKTA: Vattenskyddsområde

Länsstyrelsen eller kommunen kan fastställa ett vattenskyddsområde för viktiga grundvattenförekomster eller sjöar och vattendrag för att skydda dricksvattentäkter.

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter och åtgärder som riskerar att förorena vattnet på kort och lång sikt.

Exempel på detta är hantering av petroleumprodukter, kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av Miljöbalken.

KÄLLA: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Samhällsbyggnadsnämnden fick information kring ärendet och till sitt kommande möte i september ska de lämna in sina synpunkter.

Annons

— Det här är ett ärende som har funnits med i en längre tid. Genom att få till ett vattenskyddsområde kan vi bättre skydda våra vattentäkter i Eksjö stad, säger Per Sixtensson (C), nämndens ordförande.

Per Sixtensson berättar att syftet med förslagen är att ge ett tillräckligt bra skydd för grundvattentäkten på Ränneslätt och för ytvattentäkten som Södra och Norra Vixen utgör.

— Det innebär att det blir både kvalitetsmässigt och kvantitetsmässigt bättre skydd än i dag. Det ska även vara ett stöd om man har den här avgränsningen samt ett skydd för framtida samhällsplanering.

— Vi avser att yttra oss i septembermötet, säger Sixtensson.

På Länsstyrelsen i Jönköpings läns hemsida finns underlag med förslag till vattenskyddsområde Norra och Södra Vixen samt Ränneslätt att läsa. Samt det tekniska underlaget med förslag på föreskrifter. Synpunkter ska vara inlämnade senast den 2 oktober 2017.