Jan Engdahl lämnade i höstas medborgarförslaget om Stora torget. Han ville att torget skulle märkas upp med vit gatsten för att visa storleken på torget innan branden 1856.

På Stora torget finns det i dag svart gatsten som visar var de gamla husen söder om torget låg innan branden. I den utredning som har gjort av samhällsbyggnadssektorn framgår det att bebyggelsen norr om Norra kyrkogatan och Eksjö kyrka ramar in och visar den yta som det gamla torget bestod av. En kompletterande markering i västra delen skulle eventuellt kunna göras i samband med andra etappen av ombyggnationen av torget.

Kommunfullmäktige beslutade därmed att avslå medborgarförslaget.

LÄS MER: Önskemål om vit gatsten kan avslås

LÄS MER: Jan uppmanar: "Påverka i stället för att gå och vara irriterad"