Kvarnarps förskola är i behov av renovering. I somras beslutade kommunstyrelsen att en ny förskola skulle byggas och att lägenheterna som har nyttjats till förskolan ska iordningsställas till lägenheter igen. Ärendet hänsköts till budgetberedningen.

På senaste barn- och ungdomsnämnden var förskolan uppe som ett ärende igen. Denna gång handlade det om att utöka antalet avdelningar.

Bengt-Olov Södergren, skolchef, berättar att prognosen för behovet av förskoleplatser i Eksjö kommun och Eksjö tätort blir större än vad tidigare prognoser visat.

Tidigare än planerat

Annons

Nämnden föreslår att nybyggnationen av förskolan i Kvarnarp ska ha ytterligare tre avdelningar, totalt sex avdelningar. De vill att Eksjö kommunfastigheter AB och Eksjöbostäder ska få i uppdrag att planera och projektera enligt utredningens förslag så att förskolan kan tas i bruk i januari 2020. Ärendet föreslås hänskjutas till budgetberedningen.

— Den ska kunna tas i bruk redan 2020, det är 1,5 år tidigare än vi tänkt från början, säger Bo-Kenneth Knutsson (C), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Inskolning på Jupiter

Förskolesituationen har varit ansträngd den senaste tiden. Två nya tillfälliga familjedaghem startades och kunde ta emot förskolebarn i början av året.

— Den rapport jag fick inför onsdagens nämndmöte var att vi klarar förskolesituationen under våren. Vi är nu inne och placerar barnen som ska börja i augusti, säger Bengt-Olov Södergren.

Förskolan Jupiter med sina tre avdelningar öppnade i början av mars. Ett öppningsdatum som blev försenat med ett par månader.

— Personalen började den 5 mars och barnen började den 8 mars och framåt för inskolning. Det känns himla roligt att det är i ordning här nu, säger Anneli Ottosson, förskolechef för förskolorna i Galaxen.

LÄS MER: Kan byggas ny förskola i Kvarnarp

LÄS MER: Två nya familjedaghem löser förskolekön