I medborgarförslaget har personen skrivit att det ska göras en cykelväg från Dollarstore till Ränneborg. Förslagsskrivaren påpekar att det finns en cykelväg till Lyckeberg, men att det blir en omväg om man ska till Ränneborg.

"Det finns en liten cykelväg ungefär via bilvägen till Lyckeberg, men från Dollarstore till cykelvägen så finns det ingen. Om ni skulle genomföra detta så skulle det vara säkrare att cykla den vägen", står det i förslaget.

Förslaget remitterades till kommunstyrelsen och ska tas upp i kommunfullmäktige igen, om sex månader.