Det har lämnats till kommunfullmäktige av en Anebybo. I sitt förslag tar han Aneby uv-scoutkår som ett exempel på en ideell förening. Där är vederbörande själv medlem sedan många år.

”Varje sommar reser vi med ett stort antal scouter i åldern 9-12 år på en veckas läger. Dessa läger är ofta ganska stora och sker tillsammans med uv-kårer från flera andra orter”, skriver Anebybon.

Han påpekar att det ibland kan vara svårt att rekrytera ledare till dessa läger. Detta eftersom de inte får någon ersättning och måste ta en av sina semesterveckor för att kunna följa med.

Avsändaren till medborgarförslaget anser att, om det är möjligt, kommunens sommarjobbande ungdomar skulle kunna göra en god insats som hjälpledare före, under och efter själva lägret.

Anebybon upplyser om att föreningar i Nässjö kan få sommarjobbande ungdomar till lägerverksamhet.

”Detta är ett gott praktiskt exempel på att det kan fungera väl och bli till gagn för många av kommunens ungdomar”, avslutar han sin skrivelse till kommunen.