Medborgarförslaget är signerat av tre personer men bifogat finns ett 30-tal undertecknade namn.

I förslaget går det att läsa att kommunen borde uttrycka solidaritet med hbtq-rörelsen och dess värderingar.

”Vetlanda har regnbågsveckan, Jönköping Pride-parad och Tranås Rainbow day. Vi föreslår att även Eksjö kommun också lyfter hbtq-frågor och alla människors rätt att leva på lika villkor oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. En dag/vecka om året ska kommunen hissa regnbågsflaggan för att visa solidaritet och även erbjuda utbildning/upplysning och temadagar kring kampen om hbtq-personers rättigheter", står det bland annat i motiveringen.

Liten stad

Annons

Mariama Ann Karlqvist Dambelly, en av dem som undertecknat förslaget, utvecklar:

– Det behöver inte vara stora manifestationer men det kan vara som förslaget föreslår att man hissar flaggan för att visa sympati. Det är liten stad, alla känner alla, många har svårt att komma ut. Men det får inte hindra folk att bli sedda på ett värdigt sett, säger hon.

Det är föreningen Tillsammans Eksjö som står bakom medborgarförslaget.

– Vi agerar som förening och vi står tillsammans och det betyder att alla i samhället har lika värde oavsett om man är homosexuellt, bisexuell eller handikappad. Men vi jobbar för alla och det är inte vi som ska driva de här frågorna specifikt. Men vi stödjer och hjälper gärna till om det startas en förening som vill jobba gentemot kommunen med de här frågorna.

Till kommunstyrelsen

Hur tror du medborgarna ställer sig till förslaget?

– Alla har rätt att tycka och tänka och vi kanske inte alltid förstår varandra, men det ska inte påverka människors rättigheter. Även hbtq-personer i vår kommun ska känna sig välkomna, trygga och värdiga helt enkelt, säger Mariama Ann Karlqvist Dambelly.

Det var under förra veckan kommunfullmäktige beslutade att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen för återredovisning till fullmäktige senast 20 september 2018.

– Jag tror faktiskt att det här får Eksjö kommun att tänka till åtminstone. Sedan hoppas att vi det ska bli ett agerande också.