Under veckorna används Eksjö kommuns stora fordonspark med både personbilar och minibussar flitigt. Bilarna är i hög grad upptagna även under helgerna, inte minst genom hemtjänsten. Men däremot står flera minibussar stilla.

Därför har nya riktlinjer tagits fram för fordonsparken och nu är förslaget från tillväxt- och utvecklingsnämnden att låta hyra ut minibussarna till ungdomsverksamhet under helgerna.

– Det handlar om sex-sju bussar. Det finns fler bussar, men de används av bland på olika boenden. Jag tycker det här en klok idé, sedan i vilka grad det kommer utnyttjas är svårt att säga. Men med tydliga riktlinjer skapas det möjligheter för föreningsliv med barn- och ungdomsverksamhet att hyra minibuss, säger Maria Havskog, ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden.

Hon berättar att det förts diskussion med kommersiella bussuthyrare som godkänt upplägget.

Men det ska understrykas att det handlar om ungdomsverksamhet.

– Ungdomsföreningar, genom en vuxen person med körkort, ska ha möjlighet att hyra bussarna till självkostnadspris. Men det riktar sig alltså inte till vuxna, tydliggör hon.

Förslaget ska nu upp till kommunstyrelsen för beslut.