Förslaget är att kommunen ska skapa ett senior- eller äldreboende i fastigheten i centrala Hjältevad, som ligger på Strandvägen längs Storgatan, mitt emot Hjältevadshus. Kommuninvånaren som lämnat förslaget beskriver att det är en eftersatt hyresfastighet, men att den har ett attraktivt läge nära sjön, med utsikt mot vattnet. I närheten finns det även en mataffär och busshållplats.

Vidare beskrivs det i medborgarförslaget att det skulle behöva monteras en hiss i vardera trappuppgång samt att lägenheterna troligen behöver rustas upp. De äldre skulle kunna ha hand om egna små odlingslotter i trädgården. En asfalterad väg finns intill fastigheten där färdtjänst skulle kunna möta upp de äldre.

"I övrigt borde huset vara ultimat för äldre personer som inte längre orkar med sin villa, men som önskar att få bo kvar på den ort där de kanske har bott i hela sina liv", står det i underlaget.

Det går även att läsa: "Att skapa seniorbostäder/äldreboende i fastigheten vore både att öka den faktiska och den upplevda tryggheten i samhället. Det skulle även vara ett utmärkt sätt att frigöra bostäder i villor som personer i arbetsför ålder kan köpa. På så vis skapas en av grundstenarna för en attraktiv glesbygd."

Förslagsskrivaren framhåller att fastigheten skulle kunna få en ytterligare funktion, om den drivs i kommunal regi, genom att bygga ett skyddsrum i källaren. Då det i nuläget inte finns några skyddsrum på orten.

Annons

Ärendet ska nu utredas och tas upp i kommunfullmäktige i Eksjö, senast i december.