I det medborgarförslag som lämnats till kommunfullmäktige framförs önskemål om att Aneby kommun bör bli en del av lösningen i kampen mot klimathotet. Detta genom att visa vägen i klimatomställningen.

I nivå med Parismål

Förslaget är att kommunen antar en koldioxidbudget och klimatstrategi, vars syfte är att kommunen ska minska de klimatpåverkande utsläppen i nivå med Parisavtalets mål.

Enligt förslaget bör det även satsas på i information och folkbildning, för att nå alla invånare och elever i kommunen.

I det svar som allmänna utskottet föreslår att kommunfullmäktige så småningom ska klubba konstateras att intentionerna i medborgarförslaget är mycket goda och att en del av de satsningar om önskas redan är i gång. Som exempel nämns kommunens medverkan i Glokala Sverige, där syftet är att stötta arbetet med Agenda 2030, för en mer hållbar och rättvis värld.

Med i arbete

Det nämns även att en energi- och klimatstrategi ingår i kommunens översiktsplan och att hänsyn ska tas till medborgarförslaget i arbetet med med en ny plan.

Till sist konstateras att förslaget i sin helhet är omfattande och resurskrävande och lär kräva både prioriteringar och ställningstaganden inom många olika områden, men att det ska finnas med i kommande budgetarbete.

LÄS MER: De ska manifestera för klimatet

Annons

LÄS MER: Elliot i kamp för klimatet