Under torsdagskvällen anordnade föreningen Tillsammans Eksjö den första Pridedagen i kommunen. De vill sätta fokuset på allas lika värde och tillsammans få Eksjö att uppmärksamma utsatta grupper i större utsträckning. Klaes Edvinson, från Föreningen Tillsammans Eksjö, berättar att målet med Pridedagen är att lämna över ett medborgarförslag till kommunen.

– Vi vill i dag få folk att skriva på, säger Klaes Edvinson.

I medborgarförslaget står bland annat att kommunen ska anordna en Pridedag och hissa Prideflaggan en gång om året och arbeta mer långsiktigt med att lyfta fram hbtq-frågor, med föreläsningar och temadagar.

Viktigt

Några av de som trotsade regnet var Pernilla Johansson, Anki Palm och Christin Selvin Rydenståhl. De tycker att det är viktigt att stå upp för hbtq-frågor.

Annons

– Vi tycker absolut medborgarförslaget är viktigt, vi har redan skrivit på, säger Pernilla Johansson.

Även Helix, 15 år, tycker att förslaget låter som en bra sak.

– Jag tycker det alla ska ha rätt att älska vem man vill, säger Helix.

Att komma ut i en liten stad

Magnus Mino Jalmén är uppvuxen i Eksjö och höll under manifestationen ett tal där han berättade om hur det var att komma ut i en liten stad.

– Det var hemskt, berättar Magnus Mino Jalmén. Jag vågade inte berätta det, så skrev ett brev till min fosterfamilj och min mamma.

Han berättar att det var som en stor sten som lättade när han äntligen vågat berätta. Genom sitt tal vill han visa folk att de inte behöver vara rädda.

– Till alla som inte vågar komma ut vill jag säga, skynda långsamt, säger Magnus Mino Jalmér.

Samma rättigheter

Bland talarna fanns även Njeri Olenker, som är ordförande för RFSL Jönköping. Njeri säger att det alltid behövs folk som kämpar för hbtq-rättigheter och berättar att målsättningen för RFSL är att alla som identifierar sig med hbtq ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra.