Kära fullmäktigeledamöter i samtliga partier betänk detta noga inför kommande förslag till beslut om sammanslagning av överförmyndarverksamheten på Höglandet:

Är det verkligen vettigt att slå sönder en väl fungerande verksamhet idag i Eksjö och Aneby kommuner med kunnig, engagerad och tillmötesgående personal och förtroendevalda?

Undertecknad och flera kollegor med mig har aldrig upplevt problem av vad som beskrivs i artikeln om den nuvarande organisationen, utan snarare tvärtom säger min erfarenhet av verksamheten sedan år 2001. Problemen finns väl i andra kommuner, eller..?

Kansliet i Eksjö har däremot fått flytta runt till olika lokaler i Eksjös centrala delar (senast i januari i år), Det är minst fem (5) gånger under min tid som god man under snart 17 år. Det vittnar väl om att organisationen är robust och står sig stark, och inte minst har en väldigt lojal personal.

Käre kommundirektör, varför sägs det att det lilla väl fungerade blir lika bra, när man försöker kopiera det till den stora organisationen? Varför slår man helt enkelt då inte ihop alla Höglandskommunerna till en storkommun? Då räckte det ju med en kommundirektör, en ks-ordförande och så vidare. Tänk vad skattepengar man skulle spara!

Överförmyndarverksamheten är en mycket känslig och utsatt verksamhetsdel, för att den berör de allra svagaste i samhället. Det är ju inte för att du är rik och frisk som du behöver hjälp av en god man eller förvaltare.

Annons

Därför är personkännedom och ömsesidigt förtroende viktiga och verksamma beståndsdelar i en väl fungerande organisation. Ju närmare huvudmän, gode män, förvaltare och kanslipersonalen samt politikerna kommer varandra desto bättre blir verksamheten, och det blir allt färre fel, misstag och oegentligheter eller antydningar till detsamma. Framförallt inga skandaler i massmedia, eftersom ”alla känner alla” och den så kallade sociala kontrollen fungerar.

Många gode män rekryteras genom rekommendation från redan verksamma. Så vitt jag kan dra mig till minnes, har det inte förekommit några ”platsannonser” för att rekrytera gode män och förvaltare, utan det är ett förtroendeuppdrag som många medborgare innehar = både kvalitet och kvantitet.

Än en gång kära fullmäktigeledamöter:

Tänk efter en gång till innan ni tar beslutet, och varför inte prata med oss som är berörda!

I övrigt vore detta ett bra nyhetstips till SmT:s alerta reportrar att följa upp.

Lasse

(god man sedan år 2001)