I många år har det varit bekymmersamt att rekrytera deltidsbrandmän till Hjältevad. Räddningschef Micael Carlsson kan med glädje meddela att de har lyckats med nya rekryteringar så att det täcker alla tjänster, plus en reserv. Där arbetar det nu tolv personer och en reserv som kan gå in och hjälpa till en del av dygnet.

— Det känns jättepositivt. Hjältevad har varit ett sorgebarn i många år. Däremot ser det inte lika bra ut i Mariannelund. Där är det svårt att få hela grupper vissa veckor. Vi hjälper till med personal från Hjältevad, berättar han.

Rökdykning kan påverkas

Annons

I Mariannelund är de för tillfället tolv personer, det skulle behövas tre personer till. Är de inte fyra brandmän och ett befäl på plats får de inte påbörja rökdykning. Det är en arbetsuppgift som kan försenas om det inte finns tillräckligt med personal på plats.

— Då kan man behöva invänta första personen från Hjältevad. Skulle det vara ett tillfälle där vi kan behöva rökdyka larmas alltid två stationer, så Hjältevad kommer att vara på väg. Men det kan bli en fördröjning innan arbetet kan sättas igång, säger Micael Carlsson.

Klara olika tester

På Arbetsförmedlingens platsbank ligger det ute två annonser sedan den 1 september om att räddningstjänsten söker deltidsbrandmän i Hjältevad och Mariannelund.

Det krävs att du bor eller arbetar på orten för att inom sex minuter kunna nå brandstationen i Mariannelund eller åtta minuter i Hjältevad.

— Du ska klara av flera tester som är obligatoriska. Till exempel konditions- och hälsotest på rullband och ergometercykel, du testas så att du inte är höjdrädd eller har klaustrofobi. Du ska kunna bära saker och göra tunga lyft. Det är inga extrema krav och det är ingen stor ström som slås bort av testerna, säger Carlsson.