Inför hösten förra året rådde stor brist på utbildade förskollärare i Eksjö kommun. I år ser situationen något annorlunda ut, delvis tack vare höstens nya utbildningssatsning där Eksjö kommun erbjöd möjligheten att arbeta deltid som förskollärare samtidigt som man på deltid utbildar sig vid Linnéuniversitetet i Växjö.

– Det känns ljusare nu än vad det gjorde förra året. På många förskolor har vi lyckats fylla på bra med personal. Men barngrupperna växer hela tiden och vi öppnar nya avdelningar så behovet av förskollärare är fortsatt stort, berättar Katarina Norén, utvecklingsledare vid kommunens barn- och ungdomssektor.

Vinster åt alla håll

I nuläget är det elva personer som nappat på möjligheten och sedan i höstas studerar vid sidan av en deltidstjänst, och enligt Norén har initiativet mottagits väl i verksamheterna.

– Det verkar gå bra för dem och när jag pratat med förskolecheferna berättar de att de som läser bidrar mycket till verksamheterna. De får med sig mycket från utbildningarna som de kan dela med sig av. Det blir bra diskussioner. Och i sin utbildning har de en vardag och verklighet att relatera till. Det blir vinster åt båda hållen.

Annons

Ny chans i höst

Utbildningen vid sidan av deltidsarbete tar fyra och ett halvt år att fullfölja och till hösten är det dags för en ny utbildningsstart med samma upplägg. Denna gång är antalet platser dock begränsat till max sex. Den som är intresserad behöver själv söka in till högskolan på egen hand, senast 15 april, och sedan också göra en ansökan hos kommunen.

– Har man frågor kan man ringa till mig och vi har ganska mycket information på kommunens hemsida. Är man sugen tycker jag att man ska ta chansen och passa på. Men man ska vara förberedd på att det kräver mycket att kombinera arbete och studier, säger Norén.