— I april, maj i fjol såg det ganska besvärligt ut. Till slut blev det ändå ganska bra. Vi hoppas på något liknande i år, säger regionens personaldirektör Anders Liif.

Den skrivelse till regionledningen där läkare uttrycker oro inför arbetssituationen på Höglandssjukhuset i sommar tar personalavdelningen på stort allvar.

— Vi kommer inom kort att ha ett möte med läkarna i Eksjö för att få en bild av hur de ser på läget, säger Anders Liif.

— Semesterbemanningen är en omfattande och komplex fråga inom hälso- och sjukvården. En klen tröst är att det inför sommaren ser identiskt lika ut i samtliga regioner och landsting i landet.

Annons

Planeringen inför årets semesterperioder på länets tre akutsjukhus drogs igång tidigt i höstas och pågår nu med full kraft.

— Vi gör vad vi kan in i det sista för att få alla bitar på plats. Sen 2014 har det blivit allt svårare rekrytera vikarier i den omfattning som krävs för att våra medarbetare ska få välförtjänt sommarledighet. Vad det beror på vet vi inte säkert.

— Vi gör ingen skillnad mellan länets tre akutsjukhus vad det gäller personalförsörjning. Jobbar lika hårt med samtliga både för att hitta sommarvikarier och personal för fast anställning.

Vid sidan av nyrekrytering ser regionen just nu på vilka möjligheter det finns att långsiktigt stärka personalförsörjningen genom att använda vars och ens kompetens på bästa sätt.

— Det kan till exempel handla om omfördelning av arbetsuppgifter mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Vi har många duktiga medarbetare och tror det går att hitta lösningar som gör att den samlade kompetens man har på Höglandssjukhuset och övriga sjukhus kan användas mer effektivt, säger Anders Liif.

Aktiv och fortlöpande nyrekrytering har genom åren alltid varit en nyckelfråga för Höglandssjukhuset. För ett landsortssjukhus gäller det att ständigt vara på tå för att locka till personal med spetskompetens.

— Vi har länge arbetat med att locka till oss utländska läkare. Det fortsätter vi med. Att fånga upp unga AT-läkare och sen få dem att bli kvar i Eksjö, Värnamo eller Jönköping är och förblir också ett viktigt rekryteringsinslag, säger Anders Liif.

LÄS MER: Läkarnas brev till regionledningen

LÄS MER: Hon förstår oron