Calle Svärd var den som gick ut offentligt med kritik mot skötseln av återvinningsstationen på Brinellgatan, i anslutning till Slottet. Det utlöste en ravin av klagomål. Den aktuella återvinningsstationen är långt ifrån den enda som får kritik för en omfattande nedskräpning.

Martin Sandström är regionchef för Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Han bedömer att den andra återvinningsstationen på Brinellgatan är rätt välskött. Det gör inte en kvinna som varit där.

— Jag håller inte med och möttes av den här synen och fullt i flera containrar, skriver en kvinna i ett mejl till tidningen.

Hon skickar även med ett filmklipp som visar kartonger, plastpåsar och sopsäckar på marken runtom containrarna.

— Här är det otrevligt, utbrister hon medan hon låter mobilen svepa över återvinningsstationen.