Uppskattningsvis 20 liter hydraulolja läckte ut när en skogskärra välte. Oljan rann ut i ett dike som ansluter till en bäck som mynnar ut i Spexhultasjön. Det är Nässjö stads vattentäkt.

Olyckan inträffade under söndagskvällen, men blev känd först under måndagseftermiddagen. Då drogs rutinerna i krisberedskapen igång omedelbart.

— 20 liter hydraulolja kan tyckas lite, men det krävs inte mycket för att störa processen. Det får förödande konsekvenser om vi får in olja i vattenverket, berättar VA-chef Helena Klint.

Tyst om olycka

En av åtgärderna enligt krisberedskapen är därför att valla in vattenintaget med länsar, och stoppa intaget av vatten från sjön. Helena Klint berättar att hon blev imponerad av krisorganisationen och samarbetet mellan olika aktörer.

Annons

Olyckan inträffade cirka två kilometer uppströms. Avståndet till Spexhultasjön var därför längre, jämfört med olyckan för fyra år sedan då hydraulolja rann rakt ut i vattentäkten. Båda olyckorna förvärrades emellertid av att utsläppen inte rapporterades direkt.

— Det finns en anmälningsplikt när det händer något inom vattenskyddsområdet, konstaterar Helena Klint.

Sanering pågår

Efterarbete sker nu genom försäkringsbolagets försorg.

— Det pågår ett saneringsarbete med omfattande provtagning, berättar Helena Klint.

Bland annat måste dikesbottnen rensas från föroreningar.

Prover tas på både jord och vatten för att försäkra sig om att det är garanterat fritt från hydraulolja.

Olyckan aktualiserar ännu en gång behovet av reservvattentäkt. Om Spexhultasjön av någon anledning slås ut står Nässjö stad utan vatten.

Under förra året tog Nässjö Affärsverk ett inriktningsbeslut att utreda tre närbelägna sjöar i sökandet efter en möjlig reservvattentäkt. Valet föll på Fredriksdalasjön, Nömmen och Storesjön. Den senare anses vara bäst lämpad. I maj väntas NAV:s styrelse ta beslut om att gå vidare med en så kallad regleringsstudie.

— Veckans olycka visar igen att vi måste komma vidare till handling i reservvattenfrågan, menar Helena Klint.