Beslutet att stänga ute de lokala kulturföreningarna från Fritidsgården har väckt starka reaktioner. Rebecca Esping, förvaltare vid Fortifikationsverket i Eksjö, förklarar dock att beslutet kommer uppifrån.

– Det är inte bara här i Eksjö det sker. Det är del i en större rikstäckande och juridisk fråga. Omvärlden ställer högre krav på Försvarsmakten och hur vi hanterar våra lokaler och resurser, förklarar hon.

Har satt ner foten

Bland annat, berättar hon, handlar det också om att det inte finns någon utredning i ansvarsfrågor om något skulle hända med lokalerna och dess inredning när den hyrs ut till extern part.

– Så juridiskt från Fortifikationsverkets sida har man nu satt ner foten och sagt att vi egentligen gjort fel som hyrt ut lokalerna.

– Vårt uppdrag är i första hand att hyra ut lokaler till Försvarsmakten, inte till någon annan, och med mer tryck på Försvarsmakten de senaste åren är det där vi behöver lägga våra resurser nu, förklarar Esping resonemanget.

Stor förståelse

Samtidigt är det olyckligt, menar hon, att beslutet får så stor påverkan i just Eksjö.

– Det är jättetråkigt och olyckligt, och jag beklagar verkligen det. Många av oss som jobbar här har själva anknytning till teaterverksamheterna där så vi har stor förståelse för reaktionerna. Man kunde tycka att det bästa vore att bara trampa på som vi gjort i alla år men det är inte vi som skriver kontrakten. Det gör våra jurister, och det är de som har sagt ifrån nu.

Annons

Finns det något utrymme för lokala undantag?

– Det vågar jag inte svara på. Jag hoppas verkligen att man kan hitta ett sätt.

Inga undantag

Centralt på Fortifikationsverket slår man dock ner den möjligheten. Pressekreterare Johanna Holst upprepar Espings resonemang om att man i första hand är hyresvärd åt försvarssektorn.

– Att göra tillfälliga uthyrningar är helt enkelt inte i linje med vårt uppdrag som är att bidra till Sveriges försvarsförmåga. Vi behöver lägga vår tid och våra resurser på vår kärnverksamhet, säger Holst.

Hon beklagar den uppkomna situation i Eksjö som hon menar inte uppstått på något annat håll.

– Men vi vill ha samma förhållningssätt i hela landet så det finns inte utrymme för några lokala undantag.

Relaterat: Framtiden oviss - flera kulturföreningar riskerar stå utan scen
Relaterat: Besvikna regissören: ”Jag hoppas någon sträcker ut en hand”
Relaterat: Kulturchefen: ”Jag hoppas sista ordet inte är sagt”