— Det är förundersökningssekretess på ärendet, en åklagare får nu titta på det hela, säger Marianne Möller vid länsstyrelsens enhet för naturskydd och tillsyn.

Hon är i övrigt förtegen om anmälan, men bekräftar att det finns misstanke om brott.

— Jag har själv inte varit på plats, men vid misstanke om brott är vi skyldiga att anmäla händelsen.

Vält med skogskärra

Henrik Gustafsson, tillförordnad chef vid Enheten för naturskydd och tillsyn, säger att länsstyrelsen fick in underlaget från miljöhandläggare på Nässjö kommun.

— Det är inte så ofta vi anmäler misstanke om miljöbrott, men det sker väl någon gång varje år, säger han.

Det var vid lunchtid under måndagen, som räddningstjänsten kallades till en plats vid Bäckafallsområdet utanför Nässjö. Enligt uppgift till räddningstjänsten ska en person ha vält med en "skogskärra", varvid det "runnit ut cirka 20 liter olja" enligt larmrapporten.

Oljan ska ha läckt ut i ett dike, som ansluter till en bäck, som i sin tur rinner ut i Spexhultasjön.

Krävde information

Vid onsdagens kommunstyrelse önskade miljöpartisten Etelka Huber få veta mer om hur kommunen hanterat krissituationen vid Spexhultasjön, som är dricksvattentäkt för Nässjö stad.

— Kommundirektören K-G Bartoll informerade då om att länsstyrelsens miljöenhet polisanmält händelsen som misstanke om miljöbrott, säger Anci Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande i Nässjö.

Annons

Enligt informationen ska olyckshändelsen ha inträffat på söndagen, men inte anmälts till räddningstjänsten förrän vid lunchtid på måndagen.

Det händelseförloppet bekräftar även räddningschefen Jonas Petri vid Höglandets räddningstjänstförbund.

Mycket känsligt

— Ja, det är så jag har uppfattat det också. Jag tror inte människor förstår hur känsligt det är med minsta oljeutsläpp i närheten av dricksvattentäkten. När sådant här händer måste räddningstjänsten tillkallas omgående för att vi ska kunna åtgärda så fort som möjligt, säger Jonas Petri.

Petri uppger att även han fått information om det är samma person, som nu är misstänkt för miljöbrott som vid händelsen 2013.

I slutet av juli 2013 skedde ett utsläpp olja vid Spexhultasjön sedan en traktor vält och läckt ut minst fem liter hydraulolja.

Inte heller den gången anmäldes olyckshändelsen direkt till räddningstjänsten utan först en tid efter händelsen.

Fick dagsböter

Den person, som orsakade oljeutsläppet, slapp åtal vid tingsrätten, men fick ett strafföreläggande på 80 dagsböter.

Det senaste oljeläckaget, som alltså inträffade i söndags, nådde aldrig vattentäkten enligt informationen från Nässjö affärsverk.

Mängden olja som rann ut i diket är okänt. Intaget till vattenverket stängdes tillfälligt av som en säkerhetsåtgärd.

Utloppet från bäcken är invallat och det finns inga indikationer på att olja ska ha runnit ut i vattentäkten.

Nu återstår det viktiga arbetet med att sanera bäcken - ett arbete som beräknas ta en längre tid.