Moderaterna säger nu nej till höghastighetståg. Det är inte ekonomiskt försvarbart, menar Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz, ekonomiskpolitisk respektive trafikpolitisk talesperson för Moderaterna.

En av många som överraskades av detta är Mats Green. Riksdagsledamot för Jönköpings län.

— Ja, vad ska jag säga. Kort sagt är jag förvånad, besviken och kritisk.

Han menar att ny järnväg behövs. De gamla stambanornas trafik har ökat enormt och är hårt belastade idag och behöver avlastas.

Annons

— Vi måste se till helheten. Vad ska vi annars göra av all godstrafik? undrar han.

Att ”pimpa” upp den gamla järnvägen räcker inte alls, anser Mats Green.

Motstånd i norr

Men projektet är ju orimligt dyrt, anser kritikerna och samhällsekonomiskt olönsamt. Vad säger du till dem?

— Man menar att regeringen inte har presenterat en trovärdig finansiering. Visst det är oerhört mycket pengar. Men det finns många olika sätt att finansiera detta. Andra alternativ kan utredas, som till exempel OPS-lösning.

Det betyder att stat och privat tillsammans satsar pengar.

Ett annat problem är att höghastighetstågen inte har stöd i hela landet.

— Nej, alla regioner som inte berörs av tågen är motståndare. De anser att satsningen på tågen tar pengar från dem. Det gäller Uppsala och hela Norrland till exempel.

Även Stockholm är tveksamt.

— Men man kan inte ta regional hänsyn i en sådan här fråga, menar han.

Om motståndet är så kompakt som han säger så skulle det kunna betyda att fler partier än Moderaterna riskerar att splittras internt i tågfrågan.

Mats Green vill inte spekulera i framtiden.

Men hur orolig är du för projektet nu?

— Jag är ganska luttrad och erfaren och jag är tämligen säker på att det sista inte är sagt i denna fråga, säger Mats Green.