Under åtta års tid pendlade Dag Malgeryd till sitt arbete som miljöchef på ett dotterbolag till Apoteket AB i Stockholm. Numera har han betydligt närmare till jobbet.

Sedan 2013 driver han det egna företaget Recaremed från en före detta ladugård som han hyr av sin granne i Bänarp utanför Frinnaryd.

— Jag är uppvuxen i trakten, men 2005 flyttade jag och mina barn till det stora gula hus som vi brukar kalla för ”Bänarps Änglagård”, berättar Dag.

Hanterar läkemedelsavfall

Företaget Recaremed arbetar med tjänster för bland annat läkemedelsavfall.

Det var efter åren som miljöspecialist i apoteksvärlden som Dag såg det stora behovet av en säker hantering av de restprodukter som genereras på verksamheter inom hälso- och sjukvården.

— Att överblivna eller använda läkemedel tas om hand på rätt sätt är otroligt viktigt, eftersom de kan vara farliga för både människor och miljö, förklarar Dag.

Till läkemedelsavfall räknas en rad olika produkter så som tabletter, inhalatorer med läkemedelsrester, smärtstillande plåster, flytande läkemedel eller kanyler och sprutor.

Privatpersoner kan lämna sina gamla läkemedel hos apoteket och det gör ibland även vårdföretagen.

— När det gäller just vårdföretag är ett av problemen den bristande säkerheten vid hanteringen på arbetsplatsen och på vägen till inlämningen. Det är inte säkert för personalen att själva transportera exempelvis narkotikaklassade läkemedel, förklarar Dag.

Risk för felanvändning

Som exempel tar han upp så kallade läkemedelsplåster som kan innehålla stark smärtlindring. Plåstren används ofta för att lindra smärta hos patienter som vårdas i livets slutskede.

Annons

— De använda plåstren innehåller en mycket stor restmängd efter användning. Enbart ett använt läkemedelsplåster innehåller efter användning tre ggr dödlig dos för en person som väger 70 kilo, förklarar Dag.

Trots att de använda plåstren är farliga så händer det att de hamnar i fel händer, liksom många andra läkemedel.

— Det är svårt att veta exakt hur utbrett läkemedelsmissbruk är i Sverige, men klart är i alla fall att många läkemedel ”blir kvar” i skåp och förråd och därmed riskerar att användas på fel sätt, säger Dag.

Kan vara miljöfarligt

Rent praktiskt så erbjuder Recaremed bland annat ett speciellt retursystem för en säkrare hantering av verksamhetens läkemedelsavfall, upphämtning av avfallet på arbetsplatsen och till sist en säker destruktion med spårbarhet hela vägen fram till förbränningen.

— Jag spårar paketen under hela frakten och är själv med vid destrueringen för att vara helt säker på att hanteringen sköts på ett säkert sätt, säger Dag.

Att läkemedlen inte hamnar i miljön och slutligen i våra vattendrag är mycket viktigt, eftersom de kan påverka både flora och fauna.

— Det råder en stor kunskapsbrist inom det här området, men riskerna för miljön är stora. Till exempel har man sett att abborrar som genom vattnet får i sig psykofarmaka kan ändra sitt beteende och bli ”kaxigare”. Även hormoner som östrogen eller antibiotika kan påverkar djurlivet, förklarar Dag.

Har fått mer fritid

Sedan företaget startades har utvecklingen bara gått uppåt. Omsättningen har gått från hundratusen till flera miljoner på bara några år och mängder av farliga läkemedel har samlats in.

Dessutom har Dag Malgeryd fått mer tid över till både familj och fritid, eftersom restiden till och från jobbet har minskat avsevärt.

— Numera har jag mer kvalitetstid. Jag tycker om att röja i skogen och cykla mountainbike på grusvägarna. Vart jag än går så har jag min ständiga följeslagare med mig, rottweilern ”Bettan”, som vi skaffade efter att jag hade startat eget, avslutar han.

Och mycket riktigt så sitter hunden Bettan trogen vid husses sida under hela intervjun.