Förslaget lämnades till kommunen i november förra året. I det beskrev avsändaren hur boende på Järnvägsgatan 46 störs av den tunga trafiken på Hallgatans västra del. Vederbörande anser att kommunen ska förbjuda tung trafik på den västra delen av Hallgatan.

Medborgarförslaget har behandlats av tillsynsnämnden, som konstaterat att västra delen av Hallgatan till viss del används av tung trafik. I sitt svar på medborgarförslaget påpekar nämnden att sträckan i dag kan användas som alternativ väg till resecentrum vid vägarbeten, trafikolyckor med mera och att den har högsta bärighetsklass.

Med tanke på detta anser tillsynsnämnden att det vore olyckligt att helt förbjuda tung trafik på Hallgatan. I sitt förslag till svar på medborgarförslaget anser nämnden att den aktuella sträckan även i fortsättningen bör vara tillåten för tung trafik.

Kommunstyrelsen har ställt sig bakom tillsynsnämndens förslag till svar på medborgarförslaget, som går vidare till kommunfullmäktige.