Fullmäktige beslutade att en motion om installationer av solceller på kommunal byggnader ska anses vara besvarad. Förslaget kommer från Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Av svaret framgår det att kommunstyrelsen har givit samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med tekniska enheten, Amaq och Aneby Bostäder se över vilka av kommunens byggnader som kan vara aktuella och möjliga för installation av solceller samt ta fram ett förslag på handlingsplan för installation av solceller.

Fullmäktige skulle också ta ställning till en motion om cykelbana mellan Ralingsås by och Aneby samhälle. Det är Miljöpartiet och Socialdemokraterna som ligger bakom den. Kommunstyrelsen hade föreslagit avslag för motionen, med motiveringen att det skulle bli för dyrt. Inför beslutet i fullmäktige blev det viss debatt och Sibylla Jämting (MP) begärde votering. Resultatet blev 19 röster för kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och 11 röster för Jämtings förslag att bifalla den. En ledamot avstod från att rösta.