Traditionsenligt såg Kulturskolan och Svenska kyrkan i Nässjö till att anordna ett par fina luciakonserter.

Luciatåget utgjordes av elever från Kulturskolan och Brinellgymnasiet och där Olivia Angelis Lind fick vara kvällens lucia.

Dessutom medverkade stråkensemblen Vivace och vuxenkören Mixemble, förstärkt av elever från musiktillägget vid Brinellgymnasiet och Kulturskolan, allt under ledning av musiklärare Ann-Charlotte Björkander.

Programmet bestod av gamla och nya sånger i enstämmig, två stämmig och till och med trestämmig kör och av instrumentala låtar med traditionell musik.

Vivace tågade in i den fullsatta kyrkan spelandes "Lussemarschen". Därefter följde luciatåget och väl framme vid altaret bjöds det på en rad klassiska lucia- och julsånger.

Bland eleverna från Musiktillägget var det ett flertal sångsolister och de gjorde alla ett fint framträdande.

När sedan kören Mixemble anslöt under senare delen av luciahögtiden blev det en mäktig sångstund i kyrkan.

Efter konserten gjordes en insamling till förmån för Världens barn.