ALLT FLER föräldrar polisanmäls för fusk med vab-ersättningen.

Nästan fem gånger så många föräldrar polisanmäldes för bidragsbrott 2016 jämfört med 2014.

Förra året anmäldes över 1 000 föräldrar. 86 miljoner kronor ska betalas tillbaka.

Anledningen till att många fler åker fast är att Försäkringskassan har ändrat kontrollmetoder.

De nya kontrollerna infördes efter att regeringen tagit bort kravet på ett intyg från skolan och förskolan vid vård av sjukt barn.

Mer fusk upptäcks eftersom Försäkringskassan numera fokuserar på grupper man misstänker fuskar med vab på ett strukturerat sätt.

Det nya systemet har visat sig vara effektivt.

”Inte nog med att vi hittar fler, större belopp, de vi hittar blir också oftare polisanmälda”, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, till Ekot (2/1).

TILL SKILLNAD från när en vuxen är sjuk finns ingen karensdag gällande vab-ersättningen.

Några intyg krävs inte heller från skola eller förskola, och intyg från läkare eller sjuksköterska behövs inte förrän barnets åttonde sjukdag.

Det är helt enkelt väldigt enkelt att fuska för att få ut mer pengar.

Det många har gjort är att de tagit ut lön och vab-ersättning samtidigt, vilket förstås är förbjudet.

Det finns de som tycker att man inte ska få arbeta om man är hemma med sjukt barn. Men om man kan arbeta borde det snarare vara så att man inte får ta ut ersättning.

Problemet kan inte vara att någon klarar av att arbeta samtidigt som den tar hand om sjukt barn, problemet uppstår när man kräver ersättning som man inte har rätt till.

EFTERSOM det är enkelt att glida på sanningen när man ansöker om vab-ersättning är effektiva kontroller nödvändiga.

Systemet med intyg är ett alternativ till kontroller, men det är administrativt besvärligt. Inte minst skapar det administration för förskolor och skolor.

I stället för intyg kan Försäkringskassan göra slumpmässiga kontroller, och stämma av så att barnet varit hemma dagen föräldrarna uppgett.

OM LÄKARINTYG skulle införas för alla ökar smittorisken.

Många av de intyg som utfärdas av sjukvården efter den åttonde sjukdagen skrivs i dag efter telefonsamtal mellan sjukvårdspersonal och föräldrarna, för att barnen inte ska behöva besöka sjukvården.

Det innebär att ohederliga föräldrar kan ljuga sig till ersättning.

Men det är ändå bättre än alternativet, att barnen behöver besöka sjukvården med risk för att själva smittas eller att smitta andra.

KONTROLLER kan stävja fusket minst lika bra som intyg kan, om de är omfattande så att risken att åka fast blir hög.

Dessutom måste straffet vara kännbart, för att folk ska undvika att fuska.

Om föräldrar fortsätter att medvetet lämna oriktiga uppgifter kommer valet stå mellan att utöka kontrollerna och införa högre straff, eller att införa intyg för alla.

Då är det första alternativet bättre.