Tågsommaren var ingen rolig historia. Förseningarna var ovanligt många.

Värst drabbades de längre tågsträckorna.

Sämst gick det i juni och allra värst var det måndag 4 juni. Bara 74,8 procent kom i tid denna dag.

Jämfört med juni 2017 försämrades punktligheten med 12,0 procentenheter, det uppger Trafikverket.

Juni 2017 var dessutom sämre än juni 2016, visar Trafikverkets statistik.

– Det var ovanligt stor andel sena långdistanståg, bekräftar presschef Bengt Olsson vid Trafikverket.

Värre än på många år.

Han berättar om 364 solkurvor i landet i sommar.

– Det är mer än dubbelt så många som en ”vanlig” sommar. Stål är ett levande väsen som expanderar i värmen. Inte bara på bredden, utan även på höjden i vissa fall.

För att åtgärda krokigt spår måste temperaturen inne i stålrälsen gå ned till 25 plusgrader inuti.

– Mycket av arbetet kunde inte göras förrän på natten.

Annars är det livsfarligt.

– Ett upphettat stålspår kan lätt kapa en människa mitt av. Det finns extrema krafter i stål som påverkas av temperaturen. Rälsen måste klara förhållanden från - 40 grader upp till + 40.

Annons

Antalet bränder som ofta startade av gnistor från rälsen slog alla rekord.

– Vi har aldrig haft en sommar med så många bränder. En månad var det 130 och en 139 bränder, säger Bengt Olsson.

Tar man bort regionala- och pendeltågen som helt dominerar trafiken och som sällan är sena så framkommer det att av långdistanstågen var det bara 59,9 procent som kom i tid i juni. I juli och augusti gick det något bättre, men andelen sena långdistanståg var ovanligt hög. (Se diagrammet)

Enstaka orsaker till junis dåliga resultat var flera bränder längs sträckan Katrineholm-Hallsberg på Västra stambanan, en olycka med obehöriga i spårområdet söder om Stockholm samt ett växelfel på Göteborgs Central.

I juni fanns det också kraftiga temperaturskillnader mellan dag och natt som orsakade rörelser i rälsen, vilket vållar dåliga spårlägen som i sin tur gjorde att tåg av säkerhetsskäl fick gå med reducerad hastighet.

Inte nog med det. Samtidig har SJ utfört ett ganska omfattande renoveringsarbete på rälsen under sommaren som ytterligare ställde till förseningar och sämre framkomlighet.

Här är tre järnvägsorter som drabbades i sommar. Observera att region-och pendeltrafiken utgör 90 procent av tågtrafiken och är sällan sen. Fjärrtågen ligger därför betydligt sämre än nedanstående siffror.

Av konkurrensskäl avslöjar dock inte Trafikverket enbart andel fjärrtåg vid en ort eller en stambana eftersom det kan vara utpekande mot enskild leverantör, uppger Bengt Olsson

Andel persontåg i tid i Skövde, inklusive regionala tåg

Juni 2018: 61,7

Juni 2017: 78,7

Juni 2016: 78,6

Andel persontåg i tid i Nässjö, inklusive regionala tåg

Juni 2018: 83,0

Juni 2017: 83,9

Juni 2016: 87,4

Andel persontåg i tid i Jönköping, inklusive regionala tåg

Juni 2018: 88,8

Juni 2017: 92,6

Juni 2016: 86,5

Tåg ska vara mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell.

Relaterat: Tågstopp hela dagen – rullade vid 23 igen
Relaterat: Brand orsakade stopp i tågtrafiken
Relaterat: Tågstopp efter bränder
Relaterat: Tung dag för tågtrafiken – problem hopades