Mitt på gården på Stocksnäs förskola står ett stort träd och ger skugga åt gården. Trädet tycks dock ha gjort sitt och för några månader sedan var Eksjö kommuns stadsträdgårdsmästare Elisabeth Jörgensen på plats och dömde ut det.

– Det visar flera tecken på att det är på väg bort. Hade det stått i skogen hade man kanske inte brytt sig så mycket om det men i och med att det står där det står kan man inte chansa, berättar Jörgensen i dag.

Tidigare olycka

Att inget ännu gjorts åt trädet sedan det blev känt att det blivit utdömt har dock skapat oro bland föräldrar till barn på förskolan. Särskilt med tanke på att man för bara ett par år sedan hade ett träd som plötsligt föll ihop på förskolan Ekens gård. Lyckligtvis utan att någon skadade sig. Enligt Jörgensen har man dock inte riskerat att samma sak skulle kunna hända här.

– Jag bedömde inte läget med trädet på Stocksnäs som akut då, men det kan bli akut i framtiden om man inte gör något åt det. Det är nog dags att skrida till verket innan det blir det, säger hon.

Viktigt solskydd

Exakt när det kommer ske är dock något oklart ännu. Enligt Susanne Kelly, driftchef hos förvaltande Eksjöbostäder, kan det bli aktuellt efter sommaren.

Annons

– Tar vi bort det nu försvinner mycket av solskyddet på gården, och det är inte lämpligt att plantera nytt nu under sommaren heller. Framåt hösten är nog en lämplig tidpunkt, säger hon.