NÄR JULEN är i antågande sprider sig julmarknaderna över landet. De poppar upp på städernas torg, men inte minst på många gods och gårdar.

Gemytliga handelsmiljöer blir utflyktsmål för familjer som ibland åker långväga för att ta del av stämningen, miljön och utbudet.

På nästan alla säljs unika och lokalproducerade varor som korv, sylt, honung och ostar.

Det som dock lyser med sin frånvaro är den lokala julölsproducenten. Eller varför inte gårdens egen glögg eller traktens snaps.

Chansen att familjen tar omvägen via systembolaget inne i tätorten för att botanisera bland det lokala urvalet – i den mån det ens finns hemtaget och inte bara i beställningssortimentet – är med stor sannolikhet begränsad.

SEDAN EU-inträdet har runt 550 alkoholdrycksproducenter startat upp i Sverige. Det är ungefär 75 vingårdar, 105 destillerier och 370 bryggerier.

Tillåts gårdsförsäljning skapas större möjligheter för småföretagande och arbetstillfällen inom produktion och besöksnäring på landsbygden, samt inte minst trevligare julmarknader.

Motståndare till gårdsförsäljning hävdar ofta att en uppluckring av alkoholmonopolet är en fara för folkhälsan.

Annons

Tillgängligheten av alkoholhaltiga drycker genom utskänkningstillstånd har dock nästan fördubblats sedan EU-inträdet. Men en motsvarande ökning av konsumtionen har inte skett.

Så snarare än att förstöra folkhälsan skulle lättnader i alkohollagen öka friheten för företagare och konsumenter.

För dem som värnar systembolagets monopol och av detta skäl är skeptiska till gårdsförsäljning har EU-kommissionen svarat att det är fullt förenligt att låta egenförsäljning och systembolaget samexistera.

Grannlandet Finland är ett praktiskt exempel på hur det går att göra undantag från monopolet och samtidigt ha det kvar.

DAGENS system gynnar de storskaliga företagen och hämmar de lokala småproducenterna.

Särskilt möjligheten för lantbrukare att producera och sälja förädlade produkter skulle öka lönsamheten och bidra till en mer levande landsbygd, året om.

Enligt Visita har var femte jobb sedan tio år tillbaka skapats inom besöksnäringen. Denna består till 75 procent av inhemsk turism och har en stor potential att öka om den får rätt förutsättningar.

Från Sverige är det populärt att resa till utländska destinationer utvalda för deras utbud av mat- och dryckestraditioner. Självklart borde dessa möjligheter finnas även på närmare håll.

Kring jul sig är det många som söker sig till sina rötter och sitt ursprung. Även detta blir viktigare när vi väljer vad vi äter, dricker och ger varandra i gåvor.

Förhoppningsvis kommer en tid framöver när alla får handla sina klappar direkt av producenten och höra om dess historia i en trevlig julmarknadsmiljö.

Jul