Blinda anses inte längre ha en omfattande och varaktig funktionsnedsättning!

När vi ansöker om ledsagning enligt LSS får vi avslag för att vi kan äta, klä på oss själva och sköta vår personliga hygien, men det är inte sådan hjälp vi ansöker om, utan det är hjälp med att få omgivningen beskriven för oss och ta oss fram på okända platser så att vi kan delta aktivt i samhällslivet!

Detta talas det knappt något om i media. Vi upplever att våra behov har kommit i skymundan när nästan allt som skrivs om LSS handlar om assistans. Självklart tycker vi att satsningarna på assistansen måste öka så att de som behöver den hjälpen ska få det, men vi vill också ha möjlighet till goda levnadsvillkor! Om vår grupp glöms bort, skapas två klasser av personer med funktionsnedsättningar, den ena är de som får det stöd de behöver för att leva aktiva och meningsfulla liv och den andra är de som inte får det.

Blinda får idag istället ledsagning enligt Socialtjänstlagen. Ledsagning enligt LSS är alltid kostnadsfri och individen får styra själv över timmarna, till skillnad från ledsagning enligt Socialtjänstlagen, som i vissa kommuner inte är kostnadsfri och ofta mycket begränsad. I Socialtjänstlagen står det dessutom bara att individen ska ges en skälig levnadsnivå och inte goda levnadsvillkor som i LSS!

Annons

Vi kräver att diskussionen om LSS utvidgas till att även beröra blindas behov av ledsagning!

Distriktsstyrelsen i Synskadades Riksförbund Jönköpings län

LSS