I somras lämnade Lars-Evert Björck in ett medborgarförslag om att Eksjö kommun ska ta initiativ att genomföra en miljö- och motionskampanj, liknande den kampanj som genomfördes under fem år på 90-talet.

Då var det ett projekt där kommunen, landstinget och ett antal andra externa aktörer gick samman. Genom att köpa ett startkort samt att cykla ett antal gånger deltog personen i utlottningen av priser. I samband med kampanjen genomfördes det även ett antal föreläsningar.

Förslaget har fått gehör och fritidsavdelningen kommer att påbörja ett arbete som ska anpassas efter rådande möjligheter i samhället. Det finns en önskan om att arbetet kan påbörjas hösten 2020. Eksjö kommun tar initiativ till projektet, men avser att föreningar ska sköta driften.

– Nu, Lars-Evert Björck, hoppas jag att du lyssnar på webben. Trägen vinner. Jag skulle vilja höra om kommunfullmäktige kan ge ett rungande bifall till detta förslag till beslut. Vi vet alla att Lars-Evert är en flitig person i talarstolen, sa Mats Danielsson (M), ordförande i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla medborgarförslaget.