– Det är inget besked jag ger här och nu.

Elisabeth Svantesson hänvisade till en intern process, där medlemmarna ska få säga sitt.

Hon beskrev förra veckan som svår för partiet, och konstaterar att situationen till slut blev ohållbar för Anna Kinberg Batra.

– Men det var inte det vi trodde för några veckor sedan.

Om jobben

Elisabeth Svantesson kom till Eksjö för en träff med moderater på Höglandet. Besöket var inbokat sedan länge och skulle handla om arbetsmarknad och integration. Det gjorde det också, i första delen.

Efter fikat var ämnet turbulensen i partiet men där fick inte media vara med. Däremot gavs vi tillfälle att ställa frågor i pausen. Men något ja eller nej på frågan om hon vill bli partiledare levererades alltså inte.

Desto tydligare var Elisabeth Svantesson när hon höll sitt anförande om hur nyanlända ska integreras på arbetsmarknaden.

Måste anstränga sig

Annons

– Sverige har byggts av människor som har ansträngt sig, i generationer. Man har gått upp på morgonen, gått till ett jobb som kanske inte alltid varit så kul, försörjt sig själv och bidragit till det gemensamma. Denna flit och strävsamhet ska vi fortsätta att värna. Vi ska också värna friheten som finns i Sverige, att man får tycka vad man vill, tro på vad man vill och älska vem man vill.

Budskapet var att fler måste anstränga sig och att samhället ska skärpa kraven på människor. Partiet vill ha integrations- och utbildningsplikt.

– Alla, avsett bakgrund, måste anstränga sig för att bli anställningsbara, göra sin plikt utifrån sin egen förmåga.

Hon sa också att tröskeln in på arbetsmarknaden måste sänkas rejält, med fler enkla jobb.

Inga moralpoliser

Moderaterna har som bekant lågt väljarstöd i opinionsundersökningar men Svantesson var optimistisk inför partikollegerna.

– Jag hyser gott hopp om att vi kan vända krisen till en styrka.

Hon fick frågor om arbetsförmedlingen, om polisen, försvaret, SFI-undervisningen. Om det förstnämnda skrädde hon inte orden.

– Arbetsförmedlingen är en väldigt dysfunktionell myndighet som har extremt lågt förtroende hos arbetsgivare, arbetstagare och faktiskt även hos många i riksdagen.