Det gäller fortfarande begränsningar av vattenanvändningen i Eksjö tätort. På Eksjö kommuns hemsida kan man följa dricksvattenförbrukningen i tätorten. De har publicerat och jämfört förbrukningen i år med förra året. Det är uppdaterade siffror från vecka 22 till 26.

FAKTA: Dricksvattenförbrukningen i Eksjö tätort

Vecka 26 var förbrukningen 16 190 kubikmeter dricksvatten. Samma vecka 2016 var förbrukninge..

FAKTA: Dricksvattenförbrukningen i Eksjö tätort

Vecka 26 var förbrukningen 16 190 kubikmeter dricksvatten. Samma vecka 2016 var förbrukningen 17 772 kubikmeter dricksvatten.

Vecka 25 var förbrukningen 16 162 kubikmeter dricksvatten. Samma vecka 2016 var förbrukningen 18 608 kubikmeter dricksvatten.

Vecka 24 var förbrukningen 16 869 kubikmeter dricksvatten. Samma vecka 2016 var förbrukningen 19 057 kubikmeter dricksvatten.

Vecka 23 var förbrukningen 16 513 kubikmeter dricksvatten. Samma vecka 2016 var förbrukningen 19 483 kubikmeter dricksvatten.

Vecka 22 var förbrukningen 16 806 kubikmeter dricksvatten. Samma vecka 2016 var förbrukningen 20 202 kubikmeter dricksvatten.

KÄLLA: Eksjö kommuns hemsida

För vecka 26 var förbrukningen 16 190 kubikmeter dricksvatten och förra året var förbrukningen 17 772 kubikmeter.

Annons

— Det är positivt att informationen och broschyrerna som vi har gått ut med har fått genomslag. Nu gäller det att vi håller i det här, säger Torbjörn Johansson, VA-chef på Eksjö energi.

Kortvarig effekt

Det har varit ett par regniga dagar än så länge under sommaren. Men det är inget som kommer att ha någon större påverkan på grundvattennivåerna säger Johansson.

— Bara för att det har kommit lite regn är inte faran över. All nederbörd är bra men det får en kortvarig effekt. Det hamnar i sjöar och vattendrag. Norra Vixen, som är vårt råvatten, får ett tillskott. Men det får inget genomslag på grundvattnet på grund av två faktorer. Växtligheten tar mycket av vattnet samtidigt som mycket av det avdunstar.

Snö är bästa nederbörden

Under oktober till februari är det en grundvattenbildande period. Det är då det behövs mycket nederbörd och snö är det allra bästa menar Torbjörn Johansson, eftersom den smälter sakta och kan tas omhand av marken.

— Nu gäller det att överleva till grundvattenbildande perioden. Läget kommer inte att bli bättre innan vi kommer in i den. Om vi fortsätter att hålla ner förbrukningen kommer vi nog att klara det här också, säger han.

LÄS MER: Så kan man vattna i trädgården

LÄS MER: Nya vattenbegränsningar i Eksjö

LÄS MER: VA-chefen: "Vi måste spara mer"