– Det här är fantastiskt, säger bibliotekschef Christine Åström.

I dag har biblioteket tre anställda som delar på två heltidstjänster. Den nu aktuella nyrekryteringen är alltså möjlig tack vare ett bidrag, på 450 000 kronor, från Kulturrådet.

– Vi kommer att ha möjlighet att anställa en bibliotekarie, eller motsvarande, på 75 procent under ett år. Under den tiden ska vi satsa extra med läsfrämjande aktiviteter för barn och unga, säger Åström.

Biblioteket på fotbollsträningar

Tanken är att biblioteket, genom det nya projektet, ska möta barn och ungdomar i deras vardag.

– Det blir en satsning på utåtriktade aktiviteter. Det kan handla om att samarbeta med alltifrån idrottsföreningar till skola och fritids, säger Åström.

– En självklar faktor när det gäller att väcka läslust är, enligt forskning, helt enkelt att det finns tillgång till böcker, säger Åström och tillägger att böcker därför ska finnas i till exempel omklädningsrum och på andra platser där ungdomar rör sig.

Projektet, som kommer att vila på två ben, drar igång i oktober i år. Utöver de utåtriktade aktiviteterna kommer biblioteket även att förnya sitt bestånd av böcker och annan media för barn och unga.

– Mycket är gammalt och slitet, säger Åström, som även berättar att man ska investera i böcker på andra språk samt att man planerar att anordna mer digitala aktiviteter för barn och ungdomar.

Annons

Vill utvecklas

Biblioteket i Ydre kommun är ett av flera bibliotek i Sverige som har fått del av medel genom Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Från det lokala bibliotekets sida ser man detta som en del i en långsiktig satsning på att stärka biblioteket.

– Jag hoppas att vi bygger upp något som vi kan fortsätta att utveckla, säger Christine Åström som inte är främmande för att man från bibliotekets sida kommer att söka liknande medel vid fler tillfällen.

– Vi hoppas att vi kan få fortsatt stöd från Kulturrådet för att kunna satsa även på andra områden, säger Åström.