Med sin gelateria infriade Sharlet och Tony Habib en dröm. Företaget expanderat mer än förväntat, och en sommar som denna har efterfrågan varit stor. Mer än ett ton gelato i veckan har tillverkats.

Paret gläds åt den stora efterfrågan, men samtidigt har det inneburit att tiden inte räcker till. Congelato är ett projekt vid sidan om deras ordinarie jobb. Den höga arbetsbelastningen stjäl samtidigt tid från familjen.

Janne Tengvall tar över som ny ägare vid årsskiftet. Han har tillverkat gelato hemma under flera år, och har varit ett bollplank för paret Habib sedan de öppnade sin gelateria. Janne Tengvall ska driva Congelato vid sidan om sitt företag P4RM.

Relaterat: Full rusch hos glasstillverkaren Congelato