Kvinnan, som vill vara anonym för tidningens läsare, har varit gode man och förvaltare under flera år. I nuläget är det två personer som hon hjälper. Hon är starkt kritisk till att de som ställer upp mot en mindre ersättning tvingas vänta på sina pengar. Hon tycker att kommunen ska prioritera arvoden och löner. De som har pengar att vänta ska inte drabbas av att överförmyndaren har personalkris, anser hon.

— Det är inte vårt bekymmer. Jag gick i taket när jag fick brevet, berättar hon.

Särskilt mot bakgrund av att det är brist på gode män och förvaltare, anser hon att kommunen borde sköta den uppkomna situationen på ett bättre sätt. Själv funderar hon allvarligt på att sluta.

Beroende på hur många uppdrag varje enskild gode man eller förvaltare varierar beloppen som de får i ersättning.

— Det handlar väl om en 8 000-9 000 per person och uppdrag, säger kvinnan.