Göran Augustsson bor i Kvarnarpsområdet och kör i stort sett dagligen längs Vetlandavägen, mot Nifsarp. Det han har noterat är att belysningen över övergångsstället, i hans tycke, är felriktad.

— Jag tycker att man borde kunna rikta om lampan som finns i närheten eller sätta dit en extralampa. Jag har sett flera billister som inte har sett att det är folk som går på övergångsstället. Men det är också för att de som går inte använder några reflexer och har mörka kläder. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan det händer någonting där, säger han.

Det är övergångsstället vid busshållplats Kvarnarp, längs Vetlandavägen, som han tycker borde ses över.

— Den belysning som finns på vägen mot Ränneslätt, vid övergångsstället, är perfekt, tycker han.

Göran tycker dessutom att det borde anläggas en cykelparkering i anslutning till gångvägen mot busshållplatsen.

— Det brukar alltid stå fem till tio cyklar på gräsmattan där uppe. Det vore bättre om det kunde göras en cykelparkering där i stället.

Det är första gången som Göran Augustsson lämnar in ett medborgarförslag.

Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen som ska ge i uppdrag att det ska utredas vidare.