På flera platser finns kommunala ytor som inte sköts kontinuerligt. Där tar grannarna ibland saken i egna händer för att ha det prydligt kring sin egen fastighet. Gräsklipparen kan exempelvis gå några varv utanför det egna staketet.

En del av de som hjälper till att sköta kommunala ytor vill ha papper på att de får göra det, även om de inte kräver någon ersättning för det arbete de utför på eget initiativ.

— De får ingen ersättning och vi får ingen ersättning, betonar Gunnel Hammerman, förvaltare som handlägger kommunens arrenden.

Det är framför allt i tätorten dessa avtal finns, och de digitaliseras nu. En notering om att avtalen existerar skrivs in i fastighetsregistret och blir enklare att hitta.

— Det är lättare för de som kommer efter, säger Gunnel Hammerman.

Avtalen innebär dock inte att en ny fastighetsägare tvingas ta över uppgiften vid ett köp. Överrenskommelserna har inte den lagliga tyngden.

— De är inte så juridiskt korrekta, konstaterar Gunnel Hammerman.

De är giltiga så länge ingen klagar.

Annons

— Om det är snyggt så är det trevligt för alla, men man kan inte privatisera marken.

Den som sköter marken får helt enkelt inte börja använda den som om den vore den egna. Det är fortfarande kommunal allmän mark som alla ska känna sig fria att vistas på.

Låter tomten växa

Gunnel Hammerman känner inte till att det ska ha varit något problem i de fall det finns ett avtal, men det är inte helt ovanligt att villaägare överlag låter sin tomt expandera mot kommunal mark. Det är inte tillåtet, men kommunen kontrollerar inte att det efterlevs.

— Många utökar om man har tomt mot skogsområde. Det var problem när vi skulle gå fram med bredband, berättar Gunnel Hammerman.

Kvarnarp var ett sådant område, minns Kjell Ljunggren, IT-chef vid Eksjö Energi.

— Det kan hända lite nu och då. Ibland har vi fått säga till, berättar han.

Det kan vara vedlagret som lagts utanför den egna tomten, eller någonting annat som placerats på intilliggande kommunal mark.

— Det har de fått flytta på, konstaterar Kjell Ljunggren.

De fastighetsägare som är berörda har fått ett meddelande där de uppmanas att flytta på sådant som hör hemma på deras egen tomt. Kjell Ljunggren kan inte minnas att det har skapat några problem, utan att de har kunnat dra fram bredbandet utan konflikt.