Alla länets skolungdomar från sexan till och med årskurs två kan få sommarkortet som ger gratis resor med kollektivtrafiken inom länet. Det är ett nationellt förslag som har sitt ursprung i riksdagen och även om det blir bråttom att ordna allt regelmässigt och praktiskt ska Länstrafiken se till att det fungerar vid sommarlovets början. Det beslutade regionens politiker i går.

— Det är kort om tid, men det ska gå. Det gäller cirka 26 000 ungdomar i länet och vi ger Länstrafiken i uppdrag att ordna med det, det gäller ju till exempel att få fram korten, säger Rune Backlund, ordförande i TIM, nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Ta hjälp av skolorna

Korten ska också vara laddade för den tid som de ska gälla och det som man får fundera över är hur de ska lämnas ut till eleverna.

— Vi kanske får ta skolorna till hjälp.

Regionen får ersättning från staten för den här satsningen och man räknar med att kunna få 13 miljoner. Men det som saknas i riksdagens underlag är hur man ska säkerställa att ungdomar som behöver åka färdtjänst ska tillförsäkras gratisresorna.

Annons

— Det står lite oklart om att ungdomar som behöver färdtjänst ska åka i ordinarie linjetrafik, men alla kan inte göra det. Den gruppen verkar ha glömts bort och det ser vi som orättvist och det påtalar vi i vårt yttrande.

Pågår i tre år

Regionen anser att staten även ska ersätta kollektivtrafiken för dessa skolungdomars gratisresor.

Länstrafiken har ett ungdomskort som anses som förmånligt, men alla län erbjuder inte det.

— Vi vet inte hur det slår med kostnader, vi får en viss peng per ungdom men det är mycket att förbereda och det ska administreras, säger Rune Backlund.

I tre år ska gratisresorna pågå, enligt riksdagens nuvarande beslut som enligt uppgift grundar sig i en överenskommelse mellan S och V på regeringsnivå.

Ärendet är ute på remiss i landet och i länet säger man ja direkt för att hinna med alla förberedelser. Om det blir ändringar i regler så kan det justeras i efterhand.