Det säger en upprörd Jonas Sagerklint, vd för byggbolagen Park & Villas och Grenna Hills Fastigheter i Nässjö AB, som var det företag som varit utsedd entreprenör för att bygga 32 hyreslägenheter i Folkets park, fördelat på fyra fastigheter.

Bakgrunden är att Tekniska serviceförvaltningen och Grenna Hills i september 2016 tecknade ett kontrakt om att uppföra de aktuella hyreslägenheterna och att bottenplattorna till de fyra husen skulle vara färdiga senast sista juni i år.

För snäv tidsram

— Men det som hände var att bygglovet försenades och vi fick inte klart med det förrän i april, fortsätter Sagerklint. Att i det läget tro att vi skulle hinna göra bottenplattorna klara till sista juni är en omöjlig ekvation.

Sagerklint pekar på att det är högkonjunktur i branschen och näst intill omöjligt att få loss byggpersonal på kort varsel, framför allt markentreprenörer.

— Det fanns ingen möjlighet för oss att på så kort tid göra klart bottenplattorna. Just före sommaren är det som stressigast på byggarbetsplatser, mycket ska vara klart till semestern. Därför bad vi om en förlängningstid för byggstart under hösten och senast i december i år.

"Tvingas i konkurs"

Enligt Sagerklint fick Grenna Hills inget besked om huruvida Tekniska serviceförvaltningen skulle gå med på det eller inte.

Annons

— Istället får jag läsa i tidningen att kommunen avbrutit samarbetet med oss utan att de ens har informerat mig personligen. Jag blir vansinnig över detta, säger han. Vi har lagt ned 2,5 miljoner kronor på schakt- och markarbeten i Folkets park. Våra egna designade och prisvärda hyresrätter skulle beställas för leverans i mars 2018 och som "vanligt" folk skulle ha råd att bo i. Nu innebär det här beskedet att jag tvingas sätta projektbolaget Grenna Hills Fastigheter i Nässjö AB i konkurs, uppger Sagerklint.

Olika verksamheter

Han vill också förtydliga att bolagen Grenna Hills och Park & Villas är två helt skilda bolag.

— De har inget med varandra att göra mer än att det är samma ägare till bolagen. Annars är det två helt olika verksamheter i företagen. Grenna Hills verksamhet gäller nybyggnation av hyresrätter medan Park & Villas har en inriktning på bostadsrätter och livsstilsboende, säger Sagerklint. Han är för övrigt ny VD för Grenna Hills sedan den förre fått lämna företaget.

Han berättar vidare att Park & Villas ska uppföra 40 bostadsrätter i Eksjö.

— Vi går ut och säljer dem i nästa vecka och det finns ett jättestort intresse med redan 100 anmälda.

"Båda parter förlorar"

Sagerklint berättar att han och Grenna Hills hade en ambition att bygga 300 nya hyresrätter i Nässjö de kommande åren. Dessutom fanns fem så kallade LSS-boenden i bland annat bostadsområdet Åker i Nässjö på planeringsstadiet. Nu blir det sannolikt inget av detta för Grenna Hills del.

— Nej, i så fall krävs att kommunen ändrar sig. Jag tycker båda parter förlorar på beslutet av tekniska servicenämnden. Nu blir det ingen byggnation av hyreslägenheter på lång tid i Folkets park samtidigt som konkursen blir ett faktum för Grenna Hills Fastigheter i Nässjö AB. Jag tycker det här är dåligt hanterat av Nässjö kommun, säger Jonas Sagerklint, som är jättebesviken.

Han överväger även att starta en juridisk process mot kommunen uppger han.

— Vi har skrivit till kommunen i detta ärende och vårt bolag kommer inte längre att göra fler satsningar i Nässjö kommun på grund av hur vi blivit behandlade.