Det inkom ett yttrande i ärendet där ägaren till en grannfastighet påpekade carportarnas placering intill tomtgränsen. Stiftelsen Aneby Bostäder och fastighetsägaren har därefter haft samråd på plats och kommit överens om en lösning som båda parter godkänt.

Bygglovet gäller fyra stycken flerbostadshus om två våningar med en total yta om 2 376 kvadratmeter. Samtliga ska ha en röd träfasad och ett tak med antracitgrå betong. Ansökan innehåller även 24 carportar, fjärrvärmecentral samt cykel– och lägenhetsförråd.

Åtgärden är godkänd som en liten avvikelse från nionde kapitlet i plan- och bygglagen. Arbetet måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, annars upphör bygglovet att gälla. Nu ska arbetet upphandlas och kontrakt skrivas.