Det var i våras som räddningstjänsten i Eksjö tog fram ett tillsynsföreläggande för Aschanska gården och Krusagården, i Gamla stan. Då var beskedet att fastigheterna behövde förses med ett heltäckande automatiskt sprinklersystem.

Ägarna till gårdarna, Stiftelsen Aschanska gården och Eksjöbostäder, överklagade förläggandet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att bifalla överklagan och upphävde föreläggandet.

I mitten av november hade samhällsbyggnadsnämnden ett extramöte där de skulle ta beslut om att överklaga länsstyrelsens beslut eller inte. Räddningschef Micael Carlssons förslag var då att beslutet skulle överklagas. Nämnden beslutade däremot tvärtemot, att inte överklaga.

Utreda sprinklersystem

Annons

I stället beslutade nämnden att samhällsbyggnadssektorn fick i uppdrag att starta en arbetsgrupp med berörda parter för att arbeta vidare i frågan om brandskyddet för de båda fastigheterna. Gruppen ska bland annat utreda frågan om sprinklersystemet. Hur arbetet i gruppen har gått har nu återkopplats till nämnden.

Berörda parter är fastighetsägarna, kommunen, länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. För tillfället består arbetsgruppen av räddningschefen Micael Carlsson, samhällsbyggnadschefen Mikael Wärnbring, arkitekt Lucia Botero och kulturmiljöenheten på länsstyrelsen.

Måna om Gamla stan

I Eksjö kommun finns det 58 byggnadsminnen, 54 av dem finns i Gamla stan.

— Det gör att det finns ett stort allmänt intresse. Vi är oerhört måna om Gamla stan. Arbetsgruppen ska arbeta tillsamman för att se vad man kan göra för fastigheterna. Förhoppningsvis blir det åtgärder, det är ingen tvekan om. I föreläggandet fanns det ett antal brandtekniska brister, något som länsstyrelsen håller med om, säger Per Sixtensson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, och fortsätter:

— Det är bara det hur man ska åtgärda dem, med tanke på byggnadsminnet. Konflikten som uppstår gäller vad man får göra med ett byggnadsminne, kontra att skydda bostaden och liv. Vi hoppas att det kommer fram något gott av detta.

Bättre diskussioner

Mikael Wärnbring, som ingår i arbetsgruppen, berättar att det är många som känner till ärendet. Nu ska man koppla in fastighetsägarna som faktiskt blir berörda i slutänden av brandskyddsåtgärderna.

— Arbetsgruppen finns för att vi på något sätt ska hitta en bra nivå i diskussionerna, förstå varandra och de olika intressena. Om möjligt, även hitta mer samförståndslösningar. Kanske finns det andra system som kan bidra till en utveckling där man kan skydda byggnaderna på ett bättre sätt. Exakt vad vi landar i får vi se, säger han.

LÄS MER: Länsstyrelsen upphäver beslut om sprinklersystem i Gamla stan

LÄS MER: Nya krav på Gamla stan

LÄS MER: Sprinklersystem till Gamla stan överklagat