Bengt-Olov Södergren, skolchef, berättade på senaste barn- och ungdomsnämnden att ledningsorganisationen på Eksjö gymnasium ses över.

– Till nästa nämnd blir den mer officiell och vi fattar beslut om den. Tanken är att påbörja en period nu med tre skolledare i stället för fyra.

– Gymnasiechefen Anna Ullman har sagt upp sig. Då tittar vi över organisationen för att se hur vi ska ha den bäst anpassad för det behov vi har just nu, säger Södergren.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande, Bo-Kenneth Knutsson, kommenterar också översynen.

– Den ekonomiska situationen vi är i är inte oväsentligt i det här sammanhanget. Det tillsätts ingen utan att man först tittar om det finns andra lösningar inom organisationen för att hantera det.

Förslaget är att arbetsuppgifterna ska fördelas mellan de tre rektorerna och att Tomas Eliasson blir tillförordnad gymnasiechef under läsåret 2018/2019.