Sent under torsdagskvällen var diskussionerna i fullmäktigesalen om Eksjö kommuns budget inför nästa år fortfarande långt ifrån avslutade. Likt debatten på förhand kom också mycket under kvällen att handla om den indragna hab-ersättningen. Redan under allmänhetens frågestund intog Berit Ekedahl från FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) talarstolen.

— Att ni inte skäms, röt hon och tittade ut över församlingen av politiker.

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) förklarade likt tidigare att alliansen avser utreda alternativ till ersättningen.

— Vi tyckte systemet var felaktigt och orättvist eftersom inte alla kunde ta del av det, sa hon.

Splittrat parti

Annons

Anders Pansell (KD) biföll alliansens förslag men medgav att det inom partiet funnits funderingar åt båda håll.

— Vi kristdemokrater har varit väldigt splittrade i frågan men vi tror att man kan komma fram till ett alternativ som är både bra och rättvist, sa han.

Oppositionen, med oppositionsrådet Diana Laitinen Carlsson (S) i spetsen, var dock inte nöjd med förklaringen.

— Hur gör man det rättvist genom att slå på de som redan ligger, och att ta bort ersättningen för alla? Det känns som om det här handlar om prestige nu, menade hon.

Partikollegan Ronny Jakobsson (S) yrkade på att om alliansens budget röstades igenom, så skulle det i alla fall göras med den ändringen att hab-ersättningen återinförs.

Även Sverigedemokraterna värnade ersättningen och föreslog i ett eget budgetförslag att den dessutom skulle utökas med lunchförmåner på bekostnad av ett lägre resultat.

I övrigt kom diskussionerna under kvällen också att handla om bland annat Hjältevadshallen, satsningar på en hållbarhetssamordnare för kommunen samt oppositions vilja att spara in på evenemangsbidrag.