Polisen har undersökt om invånarna på Höglandet känner sig trygga och litar på rättsväsendet i en ny mätning som hittills gjorts på riksnivå, NTU Lokal 2017

LÄSER DU VIA APPEN? Se grafik här

Det lokala resultatet för polisområde Höglandet är väl sådär, men verkar inte avvika så mycket från regionen i stort, kan man sammanfatta.

I trygghetsmätningen visar det sig att 24 procent har lite och mycket lite förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete. Lika stor andel känner en otrygghet i det egna bostadsområdet som gör att det känns obehagligt att gå ut på kvällen.

I mätningen har polisen frågat om invånarna har problem med olika sorters brott i området där man bor. Det gäller sådant som nedskräpning, klotter men det visar sig att buskörning är det problem som verkar vanligast. Fyra av tio har ofta eller ibland problem med detta.

Tror att brotten ökat kraftigt

Men polisen vill även veta om invånarna har problem med gängbråk och narkotikahandel i sina bostadsområden.

Annons

En av tio på Höglandet uppger att de bor i ett område med vissa eller stora problem med öppen narkotikahandel.

Överlag verkar invånarna på Höglandet ha en bild av att brottsligheten i samhället ökar rejält. Åtta av tio säger att brottsligheten har ökat de senaste tre åren och hälften tror till och med att brottsligheten har ökat kraftigt under samma tid.

Det verkar även påverka deras liv vilket stärks av att fyra av tio är oroliga över att deras livskvalitet har påverkats av brottsligheten.

Fyra av tio missnöjda med polisarbetet

Polisen har även frågat invånarna i hela polisområde Jönköping (länet) om vad de anser om polisens arbete. Det visar sig att en majoritet tycker att polisen har gett dem ett fint bemötande men 43 procent är ganska eller mycket missnöjda med polisens arbete med att utreda och klara upp brott.

Hälften har positiva erfarenheter av polisen efter att ha blivit utsatt för brott och lika stor andel är nöjd eller mycket nöjd med möjligheten till kontakt med polisen efter de har blivit utsatta för brott.

I den lokala trygghetsmätningen har drygt åttahundra personer i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda svarat på nästan trettio frågor.

NTU Lokal 2017 är en utveckling av den nationella trygghetsundersökningen (NTU). Undersökningen har genomförts av Brottsförebyggande rådet (Brå) på polisens uppdrag.

– Undersökningen visar att polisregion Öst ligger ganska lika jämfört med övriga riket. Förtroendet för hur polisen bedriver sitt arbete ligger något högre än det nationella snittet. Det krävs dock återkommande mätningar för att vi ska kunna dra några säkra slutsatser. Undersökningen är en viktig första mätning som i år mest kan ge oss indikatorer för vårt lokala trygghetsarbete som sker i samverkan, säger Torbjörn Johansson, biträdande regionpolischef i polisregion Öst i ett uttalande.