Avtalet med Citymail, som trädde i kraft i början av 2017, innebär att Hall Media förutom att dela ut tidningar även distribuerar post. Citymail ägdes under större delen av samarbetet av logistikföretaget Bring, men i mars köptes Citymail upp av det tyska kapitalbolaget Allegra Capital.

Nu har Hall Media valt att säga upp avtalet gällande postutdelningen med det Citymail.

– Vi har inte nått det resultatet som vi hade hoppats på och vi har haft kvalitetsproblem med tidningsutdelningen. Då väger beslutet enkelt att avsluta projektet, säger Mats Tidstrand.

Problemen med distributionen av tidningen har varit extra stora under den ovanligt stränga vintern. Läsare har drabbats av försenad eller utebliven tidning.

Det brutna avtalet med Citymail innebär en successiv nedtrappning av brevvolymer. Sista breven delas ut i slutet av maj.

– Förhoppningen är att prenumeranterna märker av en förbättring redan den här veckan då vi delar ut betydligt lägre volymer av brev, säger Mats Tidstrand.

FOTNOT: I en tidigare version av den här artikeln stod det att Hall Media har sagt upp avtalet med Bring, men Citymail köptes i mars upp av det tyska företaget Allegra Capital.