Som ny fritidschef har Stefan Hallberg skannat av skicket på idrottsanläggningar som finns i kommunen, både kommun- och föreningsägda. Hans filosofi är att kommunen måste bli bättre på att lägga pengar tidigt, eftersom det kostar betydligt mer att åtgärda förfallna anläggningar.

Stefan Hallberg har gjort en snabb kalkyl av det behov som föreningarna själva har fört fram. I mycket grova slängar handlar det om renoveringar på uppskattningsvis 17-18 miljoner på 2-3 år. Det samtidigt som tillväxt- och utvecklingsnämnden har 725 000 kronor att fördela i investeringsbidrag.

— Den ekvationen är en utmaning att få ihop, konstaterar Stefan Hallberg.

Tillväxt- och utvecklingsnämnden har valt ut fem anläggningar som ska utredas närmare under året, utöver det uppdrag som redan finns vad gäller Hjältevadshallen.

Annons

Ett av projekten handlar om en nyanläggning av en cirka 1,5 kilometer crosscountrybana, som är en del i ambitionen att få starta ett cykelgymnasium.

Ishallen har ett stort renoveringsbehov, och en utredning pågår genom ägaren Eksjö kommunfastigheter.

Eksjöortens ryttarförening har just beviljats 100 000 kronor för åtgärder på den egna anläggningen i Persö.

I Ränneborg är det aktuellt att utreda renoveringsbehovet av omklädningsdelen.

— Där håller golven på att braka igenom, berättar Stefan Hallberg.

Även den anläggningen ägs av Eksjö kommunfastigheter, och en insats där genererar en ökad hyra.

Slutligen ska Valbacken utredas. Där kräver den ålderstigna pistmaskinen alltför många arbetstimmar i form av ständig reparation.

Vajern till liften är också åldersstigen och behöver bytas ut.

Till hösten tror Stefan Hallberg att beslutsunderlaget är klart.